fbpx

ביטוח רכב

ביטוח רכב

ישנן שלוש קטגוריות של ביטוח רכב בארץ:

  1. ביטוח חובה
  2. ביטוח מקיף
  3. ביטוח צד ג'

ביטוח חובה הוא ביטוח הנדרש על פי חוק, ועלותו נקבעת על פי סוג הרכב, גיל הנהגים, היסטוריית התאונות, מאפייני הבטיחות ברכב, ודפוסי שימוש. ביטוח החובה כולל כיסוי בלתי-מוגבל לפגיעות גוף לנהג הרכב, נוסעיו, והולכי רגל המעורבים בתאונה. ביטוח זה חל ללא הוכחת אשמה. תקפות הכיסוי רק לאחר תשלום התעודה.

ביטוח מקיף מכסה נזקים לרכב על פי מחירון. ולרכבי צד ג' עד לגובה הסכום המבוטח שנקבע בפוליסת ביטוח הרכב. כמו כן, מכסה הביטוח המקיף כל ירידת ערך של הרכב כתוצאה מנזקי התאונה.

ביטוח צד ג' מכסה אך ורק נזקים הנגרמים לרכושו של אחר. הוא אינו מכסה נזקים לרכב שלכם.

פוליסות הביטוח המקיף וביטוח צד ג' של גולדפוס ביטוח והשקעות כוללות בין היתר: שירותי גרר ושירותי דרך, רכב חלופי וכיסוי נזק לשמשות ועוד.

אפשר להפחית את תשלומי הפרמיה על ביטוחי הרכב בהתאם לפרמטרים באים:

  1. גיל
  2. אם נעשה שימוש ברכב בשבת
  3. מספר האנשים המורשים לנהיגה ברכב – הקטנת מספר האנשים תקטין את הפרמיה
  4. מספר השנים ללא תביעות ביטוח

כדי להקפיד ולשמור את מכתב העדר תביעות. המפרט את היסטוריית התביעות, אשר עשויה לזכות את המטוטח בתשלומי פרמיה מוקטנים. ללא מכתב זה, הפרמיה תהיה גבוהה יותר.

גולדפוס ביטוח והשקעות אינה אחראית בכל דרך לשינויי חקיקה בישראל העלולים להשפיע על דיוקו של המידע הנ"ל. לבירורים בדבר שינויים באמור, אנא צרו קשר.

 

Print Friendly, PDF & Email

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH