fbpx

ביטוח חיים

ביטוח חיים

כאשר אתם חושבים על  עתיד משפחתכם, אולי אינכם יכולים לדמיין זמן בו לא תהיו עוד. עם זאת, כדי להגן על היקרים לכם, חשוב לשקול רכישת ביטוח חיים.

ביטוח חיים מעניק לכם את השקט הנפשי שבידיעה כי במקרה של פטירתכם בטרם עת, עדיין תוכלו לתרום ליציבות הכספית של משפחתכם.

פוליסות ביטוח החיים בישראל הן פוליסות תקופתיות. כיום, לא ניתן עוד לרכוש בישראל תוכניות לכל החיים. כל פוליסות ביטוח החיים בארץ צמודות למדד המחירים לצרכן. למשל, אם אתם מבוטחים בסכום של 1,000,000 ש"ח היום, והמדד עולה ב-20% במהלך 30 השנים הבאות, הסכום המבוטח יגדל בשיעור זהה, לכדי 1,200,000 ש"ח.

פוליסות ביטוח חיים יכולות להיות כחלק מ:

•מוצר נלווה למתן הלוואה על יי הבנק כחלק מלקיחת משכנתא.

•רכיב בתוך ההפרשות לתוכניות הפנסיוניות של העובד.

•מוצר שנלווה להכנסה חודשית אותה רוצה המשפחה להבטיח במקרה הל חו"ח מות אחד מההורים.

הנתונים מראים כי בישראל אין מודעות מספיקה לרכישת הגנות אלו – אנו ממליצים ליצור קשר עם אחד הסוכנים שלנו לבחינת מצבכם.

חברת גולדפוס ביטוח והשקעות אינה אחראית בכל דרך לשינויי חקיקה בישראל העלולים להשפיע על דיוקו של המידע הנ"ל. לבירורים בדבר שינויים באמור, אנא צרו קשר.

Print Friendly, PDF & Email

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH