ביטוח דירה

ביטוח דירה

ביטוח תכולה
ישנן מספר סוגי פוליסה לביטוח תכולה לבית.
ביטוח תכולה מכסה את כל הפריטים שאינם מחוברים למבנה. מכשירים ביתיים מובנים והתקנים יש להוסיף בנפרד לביטוח המבנה.
ניתן לבטח תכולה מפני:
• גניבה
• שריפה
• נזקי מים
• רעידות אדמה
• פעולות טרור
• נזק הזדון

עלות ביטוח התכולה תלויה בגובה הכיסוי הנדרש, ובסיכונים המבוטחים. סוכני הביטוח שלנו ישמחו לסייע לכם בנושא זה.

מומלץ להעריך את שווים של פריטים רבי-ערך כמו תכשיטים, יצירות אמנות ואוספי בולים כדי להבטיח ביטוח נאות של פריטים אלה. גולדפוס ביטוח והשקעות פועלת בשיתוף עם חברת הערכת שווי, אשר תעריך את שווים של כל סוגי התכשיטים והפריטים יקרי הערך בביתכם, ללא תשלום נוסף.
פריטים בעלי ערך המוצאים דרך קבע בבית (למשל – תכשיטים, מחשבים ניידים, מכשירי סמארטפון, מצלמות, וכלי נגינה), ניתן לבטח בביטוח 'כל הסיכונים' הכולל כיסוי בכל מקום בישראל, אלא אם הם נגנבים מתוך רכב. הרחב כיסוי זה כולל כיסוי בגין נזק תאונתי כולל אובדן , ואפשר להרחיבו במידת הצורך לכיסוי כלל-עולמי.
גם אופניים ניתן לבטח בביטוח מורחב הכולל כיסוי מפני נזקים הנגרמים לצד ג' כתוצאה מתאונה.
חבילת ביטוח התכולה משלבת ביטוח צד ג' המכסה את בעלי הפוליסה מפני נזקים העלולים להגרם לרכושו וגופו של האחר כתוצאה מרשלנות המבוטחים.
בעת מעבר מדירה לדירה, ניתן להעביר את הכיסוי על ידי הודעה לחברת הביטוח. תשמות לב יש לשים לעניין הכיסוי לרכוש בעת המעבר ולהקפיד כי לחברת ההובלה כיסוי ביטוחי הולם.

ביטוח שוכרים
שוכרים אינם חייבים לרכוש ביטוח מבנה (אלא אם נקבע הדבר בחוזה השכירות), שכן אין להם בעלות על הנכס. במקום זאת, עליהם לוודא כי לבעל נכס פוליסת ביטוח מבנה.
נזק ברשלנות השוכרים למבנה המושכר ולחליפין נזק לתכולת השוכר ברשלנות המשכיר עלולה לגרור את חברת הביטוח המשלמת את ההיזק לתבוע אותו מהמזיק.
כאשר השוכר מחזיק בביטוח תכולה והמשכיר מחזיק בביטוח מבנה, ניתן וכדאי להוסיף לחוזה השכירות סעיף הדורש מחברות הביטוח את ביטול 'זכות השיבוב' (ללא תוספת עלות לצדדים). סעיף זה מצמצם את יכולת הגשת התביעה על ידי חברת הביטוח ששילמה את הנזק כלפי מי שהזיק ברשלנות. לפני החתימה על הסכם השכירות, צרו עמנו קשר, כדי לוודא שהדבר קבוע בחוזה.
ביטוח מבנה
ללחץ למידע נוסף
גולדפוס ביטוח והשקעות אינה אחראית בכל דרך לשינויי חקיקה בישראל העלולים להשפיע על דיוקו של המידע הנ"ל. לבירורים בדבר שינויים באמור, אנא צרו קשר.

Print Friendly, PDF & Email

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH