fbpx

ביטוח משכנתא

ביטוח משכנתא

ברכישת נכס בעזרת משכנתא בארץ, הגורם שהעמיד את המשכנתא מחייב את בעלי הנכס לרכוש 2 סוגי ביטוח.
1.ביטוח מבנה
2.ביטוח חיים למשכנתא

פוליסות אלה נועדו להגן על בעל הנכס.

בעידן שלפני דרישה זו, משפחה בה נפטר המפרנס העיקרי עמדה בפני סכנה ממשית של עיקול נכסיה עקב אי-יכולתה לעמוד בתשלומי המשכנתא. כמו כן, פעמים רבות, במקרה של נזק חמור למבנה, בעלי הנכס לא הצליחו לעמוד בתשלומי המשכנתא ובעלות התיקונים גם יחד.

בישראל, רכישת בית עשויה להיות חוויה מלחיצה למדי. הזמן הנדרש לחתימה על חוזים עם קבלנים שונים, עם בעלי בית קודמים, עם סוכני נדל"ן ועם נותני המשכנתא, מקשים על בעלי הבתים בארץ לרכוש את הביטוחים המתאימים במחירים הנכונים.

חלק ממבטחי המשכנתאות מספקים ביטוח בפרמיה קבועה לכיסוי המשכנתא. לא פעם, הם לא מציעים פוליסה מתאימה יותר לביטוח בפרמיה פוחתת. בנוסף, מבטחים רבים מציעים תוכניות אטרקטיביות על ידי מתן הנחות משמעותיות לזמן מוגבל ו/או בכך שהם מבססים את התוכנית על שיעורי ריבית לא מציאותיים העלולים להביא לביטוח חסר וחשיפה של הלקוחות שוב למצב של עיקול נכסים וכיו"ב.

אם אתם בודקים אפשרויות ללקיחת משכנתא, אם רכשתם בטעות ביטוח בפרמיה קבועה לחיי המשכנתא, או אם אינכם בטוחים לגבי התנאים בפוליסת הביטוח הקיימת שלכם, גולדפוס ביטוח והשקעות תוכל לבחון את התנאים האמורים ולהציע לכם פתרונות ישימים.

חברת גולדפוס ביטוח והשקעות אינה אחראית בכל דרך לשינויי חקיקה בישראל העלולים להשפיע על דיוקו של המידע הנ"ל. לבירורים בדבר שינויים באמור, אנא צרו קשר

Print Friendly, PDF & Email

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH