fbpx

ביטוח אובדן כושר עבודה

ביטוח אובדן כושר עבודה

ביטוח אובדן כושר עבודה מבטיח לכם תמיכה חודשית מתמשכת במקרה של נכות המונעת מכם לעבוד.
על אף שמקומות תעסוקה רבים כוללים ביטוח אובדן כושר עבודה כחלק מחבילת ההטבות לעובדים, ישנן חברות שאינן מציעות ביטוח זה או מכסות רק חלק משכר העובדים. בנוסף, עצמאים רבים אינם מודעים לכך שהם אינם מכוסים במקרה של אובדן כושר עבודה, וטועים לחשוב שיזכו לתמיכה מהמדינה במקרה של אובדן כושר עבודה.

למעשה, הביטוח הלאומי מספק תמיכה בשיעור של עד 24% בלבד מהכנסתו החודשית הקודמת של המבוטח (בהתאם למצב המשפחתי). ביטוח אובדן כושר עבודה משלים 75% נוספים מהסכום, ומאפשר למבוטח לקבל תמיכה כספית של עד 99% מהשכר החודשי קודם לתחילת הנכות.

אנו ממליצים לכם לבדוק את הכיסוי הקיים שלכם, ואם אתם מגלים כי אינכם מכוסים או מכוסים חלקית, אנו ממליצים כי תשקלו לפעול לקבלת כיסוי מלא או להשלמת הביטוח הקיים.

חברת גולדפוס ביטוח והשקעות אינה אחראית בכל דרך לשינויי חקיקה בישראל העלולים להשפיע על דיוקו של המידע הנ"ל. לבירורים בדבר שינויים כלשהם באמור, אנא צרו קשר.

Print Friendly, PDF & Email

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH